15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 16

S svetovanjem soustvarjamo dobre zgodbe Izpit iz slovenščine je ovira, ki jo premagujem s pomočjo svetovalk Svetovalnega središča Gorenjska Za Svetovalno središče Gorenjska sem izvedela na tečaju slovenščine, ko je prišla svetovalka v razred in nam predstavila, katere informacije in pomoč pri izobraževanju odraslih nudijo. V Banja Luki sem zaključila medicinsko fakulteto, smer laboratorijska diagonostika. Sama sem iskala informacije, kako je s priznavanjem izobrazbe, vendar nisem našla pravega odgovora, tudi ne na vprašanje, kaj se mi prizna in kaj moram še opraviti, če se želim vpisati na zdravstveno nego. Tako sem se oglasila v SSG in svetovalka mi je razložila postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, saj v SLO ni te smeri, ki sem jo zaključila v BIH. Povedala mi je, katera dokazila so zahtevana in mi pomagala pri izpolnjevanju vloge in opisu izobraževanja v slovenskem jeziku. Po nekaj mesecih sem dobila odgovor in končno izvedela, kako je z nadaljevanjem izobraževanja v Sloveniji in katere izpite moram narediti. Moje nadaljnje šolanje je deloma zaustavilo opravljanje pripravništva in strokovnega izpita s področja zdravstvene nege. Zaradi spremembe zakonodaje, mi opravljen izpit iz slovenščine na osnovni ravni za opravljanje strokovnega izpita ne zadostuje. Za pomoč pri prevajanju dokumentov in pomoč pri opravljanju izpita ter usvajanju znanja slovenščine na višji ravni sem se ponovno obrnila na Svetovalno središče Gorenjska. Pomagali so mi pri načrtovanju učenja za izpit iz slovenščine, iskanju ustreznega gradiva, poleg tega pa so mi omogočili tudi redno brezplačno preverjanje usvojenega znanja in pisnih izdelkov. Pomoč pri pripravi na izpit iz slovenščine mi vliva upanje, da ga bom opravila v čim krajšem roku in si tako zagotovila pogoje za zaposlitev v zdravstvu. (Vesna Narančić, 27 let)