15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 14

Izjave partnerjev Z Ljudsko univerzo Jesenice tesneje sodelujemo od leta 2008, ko je pri nas začela delovati točka vseživljenjskega učenja, ki je omogočala brezplačno obiskovanje predavanj in delavnic našim uporabnikom, saj le-ti potrebujejo psihosocialno rehabilitacijo in podporo pri razvijanju spretnosti, ki jim pomagajo pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Okrevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju je namreč usmerjeno k njihovemu samostojnem življenju, delu, učenju in aktivnemu sodelovanju v skupnosti. Hkrati je v okviru mobilne svetovalne službe potekalo stalno informiranje in svetovanje o raznih izobraževalnih programih in prireditvah, ki se dogajajo v lokalnem okolju. Na ta način svetovalka v Svetovalnem središču Gorenjska pomaga našim uporabnikom pri soočanju z dodatno možnostjo osebnega napredka in integracije v socialno okolje ter osebni rasti, saj se na delavnicah srečujejo z zunanjimi udeleženci in na ta način prihaja do procesa destigmatizacije. Izražen je občutek pripadnosti skupini in občutek moči, ki jo skupina ponuja. ŠENT je nevladna, humanitarna in prostovoljska organizacija. Naši uporabniki so ljudje s težavami v duševnem zdravju, osebe v trenutni duševni stiski, osebe odvisne od nedovoljenih drog in alkohola, starejše osebe in dolgotrajno brezposelne osebe. V Radovljici se na enoti ŠentGor Radovljica izvajata dva programa, program Dnevni center in program Socialne vključenosti. Program Dnevni center z LU Jesenice sodeluje že vrsto let. V začetku smo sodelo vali le ob Tednu vseživljenjskega učenja, sedaj pa imamo možnost, da se povezujemo skozi celo leto. V namen povečanja samostojnosti posameznika pripravljamo različne delavnice, ene izmed njih so delavnice skupinskega svetovanja s področja krepitve koncentracije in umske vadbe, ki jo za nas izvajajo svetovalke Svetovalnega središča Gorenjska. Udeleženci teh delavnic so v svetovalnih vsebinah aktivni, med delom namreč prihaja do interakcije z ostalimi člani skupine, učijo se tudi možnosti sodelovanja, saj delo poteka v parih oziroma manjših skupinah… Za nas je informativno-svetovalna dejavnost pomembna tudi z vidika povezovanja z lokalno skupnostjo, saj skupaj pripomoremo k destigmatizaciji oseb s težavami v duševnem zdravju. Število svetovancev na vaših delavnicah je pokazatelj, da se ob vaših vsebinah počutijo dobro in so jim le-te koristne. Maja Kunčič, Ozara enota Jesenice Monika Potočnik, svetovalka I., Šentgor Radovljica