15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 13

Partnersko sodelovanje Ker se zavedamo, da se cilji lažje in bolj kakovostno dosegajo z mreženjem, smo v okviru Svetovalnega središča Gorenjska vzpostavili dve partnerski mreži. Strateško partnerstvo sestavljajo občine, razvojne agencije, gospodarska in obrtna zbornica, Zavod za zaposlovanje, in druge organizacije, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov v lokalnem in regionalnem okolju, predstavljajo delodajalce ali delojemalce, ter imajo velik strokovni ugled. V Svetovalnem središču Gorenjska sprejemajo letni program dela središča, zastopajo interese središča in Lokalne svetovalne mreže ISIO pri umestitvi v razvojne programe lokalnega okolja, ugotavljajo nove potrebe po izobraževanju v lokalnem okolju in vrednotijo kakovost svetovanja ter predlagajo morebitne izboljšave. Strokovno partnerstvo sestavljajo organizacije v regiji, ki se neposredno ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo ali z izobraževanjem odraslih. V partnerstvu izmenjavamo izkušnje, se medsebojno seznanjamo z novostmi in spremembami v izobraževalni ponudbi posameznih institucij, sporočamo ugotovljene nove potrebe, posebnosti v povpraševanju po svetovanju, iščemo strokovne rešitve ter dajemo predloge za boljše sodelovanje in razvoj.