15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 12

Vrednotenje neformalno pridobljenih znanj Vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj je eden od ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, saj omogoča, da se vrednoti in priznava vse učenje, ne glede na življenjsko obdobje in učno okolje, kar omogoča večjo učinkovitost izobraževalnega sistema. Odrasli pridobivamo znanja na različne načine, v različnih situacijah. Lahko v obliki organiziranega učenja (npr. na tečajih, usposabljanjih) ali pa tudi priložnostno. Imamo znanja, obvladamo določene spretnosti, razvili smo veščine, ki se jih mogoče sploh ne zavedamo. V procesu vrednotenja pridobljenih znanj identificiramo in ovrednotimo vse dosežke (kvalifikacije) posameznika, ne glede na to, kje (v šolskem sistemu ali izven njega) in na kakšen način (z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi) so bile dosežene. Za ugotavljanje in vrednotenje znanja in kompetenc imamo razvita določena orodja, ki so nam v pomoč, predvsem pri ugotavljanju razvitosti temeljnih kompetenc npr. za učenje učenja, razvoj kariere, digitalne kompetence … Vsa potrdila, dosežke pa lahko udeleženci oblikujejo in shranijo v obliki zbirne mape v spletni aplikaciji e-Portofijo, pri čemer v svetovalnem središču dobijo navodila in podporo pri izdelavi. Svetovalno središče Gorenjska je leta 2009 sodelovalo pri pilotni izvedbi vrednotenja neformalno pridobljenih znanj z usposabljanjem za uporabo orodij, metod in pripomočkov za ugotavljanje, vrednotenje in dokumentiranje rezultatov neformalnega učenja. V sodelovanju s podjetjem Savatech smo pripravili vprašalnik za ugotavljanje potreb končnih uporabnikov na področju vrednotenja neformalnih znanj v gumarski industriji in izvedli anketiranje 25 zaposlenih v gumarski industriji. Izkušnje, pridobljene v piloti izvedbi, smo uspešno uporabili tudi pri Uveljavljanju modela vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, v projektu Svetovanje 2015 ter v Centru za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske. Z vključitvijo v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, odraslim pomagamo ozavestiti lastne konkurenčne prednosti in možnosti, da le-te lahko izkoristijo pri iskanju zaposlitve, ohranjanju usposobljenosti za delovno mesto, nadaljnjem izobraževanju, pridobitvi kvalifikacij … Na ta način med drugim prispevamo k dvigu samozavesti kandidatov in k njihovi večji motiviranosti za pridobivanje novih znanj.