15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 10

Delovanje na dislokacijah in mobilna svetovalna dejavnost Dostop do informacij, svetovanja, znanja, do tega, kako se učiti in načrtovati svoje vseživljenjsko učenje V letih od 2008 do 2013 smo delovali na desetih dislokacijah v regiji. Dislokacije so bile vzpostavljene v organizacijah, kjer so bile zaznane potrebe po svetovanju za specifične ciljne skupine. S tem smo odraslim tudi krajevno približali svetovalno dejavnost. Delovali smo v Kranju, na Ljudski univerzi, CIPS-u in v podjetju Savatech, ljudskih univerzah v Radovljici, Tržiču, Škofja Loki, na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled, na Društvu upokojencev Bohinj, v Biotehniškem centru Naklo, v Vita centru Naklo in na Šentgoru Radovljica. Ljudem, ki se zaradi raznih prikrajšanosti manj vključujejo v izobraževanje, smo z izvajanjem mobilne svetovalne službe nudili dostop do informacij, svetovanja, znanja, do tega, kako se učiti in načrtovati svoje vseživljenjsko učenje. Mobilno službo smo izvajali: v društvu Žarek Jesenice, Enoti Šentgor Radovljica, Društvu paraplegikov Gorenjske Kranj, Ozari Jesenice, Zavodu Jelša, Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih, društvu Doulos in Društvu upokojencev Škofja Loka. Svetovalni kotiček v Kranjski Gori V podjetju Savatech smo izvajali informativno-svetovalno dejavnost za zaposlene. Skupaj s kadrovsko službo podjetja smo pilotno vrednotili neformalno pridobljeno znanje zaposlenih v gumarski industriji. Na osnovi dobrega sodelovanja smo bili kot Svetovalno središče Gorenjska povabljeni v partnerstvo dveh evropskih projektov: Rubber knowledge in E-Rubber validation, ki smo ju skupaj s podjetjem Savatech tudi uspešno zaključili.