10 fokusområder 2022

Februar 2022

10 FOKUS- OMRÅDER

Den juridiske guide til din virksomhed 2022

Pres på forsyningskæderne | Vejen ( e ) til Net Zero | Compliance i praksis | Næste skridt for blockchain | E-handel og platformsregulering | ESG-due diligence | Bæredygtighed i byggebranchen | Ansvarlig skat Øgede krav til arbejdsgivere | Udfasning af LIBOR