1. tbl Sáms 2016 - Page 11

Verður : IV . Stjórn félagsins og framkvæmd stjórnarkjörs 10 . Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara . Formann skal kjósa sérstaklega til tveggja ára í senn . Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja ára . Árlega skal kjósa einn varamann til tveggja ára fyrir þá stjórnarmenn sem kjörnir eru á sama tíma . Endurkjör er leyfilegt . Sá sem fer með framkvæmdastjórn HRFÍ hefur ekki kjörgengi til stjórnar . Formaður og / eða stjórnarmenn HRFÍ skulu ekki vera á launaskrá hjá félaginu .
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs rennur út 30 . mars ár hvert og nöfn frambjóðenda skulu tilkynnt á heimasíðu félagsins 31 . mars eða fyrsta virka dag eftir það . Kynning frambjóðenda skal liggja frammi á skrifstofu og heimasíðu félagsins eigi síðar en 10 . apríl .
Aðalfundur er kjörfundur stjórnarkjörs en kosning utan kjörfundar skal fara fram á skrifstofu félagsins síðustu fimm virka daga fyrir aðalfund í a . m . k . fjórar klukkustundir á hverjum degi .
Stjórn félagsins skal eigi síðar en 31 . janúar ár hvert skipa þriggja manna kjörstjórn sem annast skal framkvæmd stjórnarkjörs og úrskurða um vafaatriði . Framkvæmdastjóri félagsins er starfsmaður kjörstjórnar . Stjórn félagsins skal , að fengnu áliti kjörstjórnar , gefa út nánari reglur um kjörgögn og fyrirkomulag kosninga og kynna á heimasíðu félagsins eigi síðar en 15 . mars ár hvert .
Breyting á 28 . gr . laga félagsins varðandi viðurlög siðanefndar Varðandi viðurlög siðanefndar er annars vegar lagt til að sett verði ákvæði um ítrekunaráhrif , þ . e . heimilt sé við ákvörðun viðurlaga að líta til áminninga eða annarra viðurlaga sem félagsmaður , eða eftir atvikum heimilismenn hans , hafa sætt síðustu þremur árum fyrir uppkvaðningu úrskurða . Af þessu leiðir að við ákvörðun viðurlaga verður ekki heimilt að láta eldri ákvarðanir um viðurlög hafa áhrif á niðurstöðuna .
Hins vegar er lagt til fyrningarákvæði þess efnis að viðurlögum verði ekki beitt vegna brota sem hafa átt sér stað fyrir meira en fimm árum áður en kæra berst siðanefnd . Leitast er við að hafa fyrningarákvæðið einfalt og miða við einn almennan fyrningartíma en ekki gerður greinarmunur á alvarleika kæruefnis .
Var : IX . Siðanefnd og agareglur 28 . Viðurlög sem siðanefnd getur beitt vegna brota skv . 27 . gr . eru : 1 ) áminning 2 ) útilokun frá þátttöku í starfi HRFÍ að fullu eða í tiltekinn tíma 3 ) útilokun frá dómarastörfum eða öðrum trúnaðarstörfum að fullu eða í tiltekinn tíma 4 ) svipting ræktunarnafns 5 ) útilokun frá rétti til að fá afhent ættbókarskírteini HRFÍ , í tiltekinn tíma eða að fullu , hafi aðili vísvitandi og á sannanlegan hátt gefið rangar upplýsingar til ættbókar HRFÍ , sýnt ótrúmennsku í ræktunarstöfum eða á annan hátt valdið alvarlegum skaða við ræktun viðkomandi hundakyns . 6 ) brottvísun úr félaginu að fullu eða í tiltekinn tíma . Siðanefnd getur beitt fleiri en einu ákvæði og getur jafnframt úrskurðað eftir atvikum að viðurlög geti átt við heimilismenn þess sem brotlegur er . Siðanefnd getur úrskurðað um brot fyrrverandi félagsmanns , hafi brotin átt sér stað í félagstíð hans . HRFÍ er ekki ábyrgt fyrir skaða sem aðili kann að verða fyrir vegna umfjöllunar eða úrskurða siðanefndar .
Verður : IX . Siðanefnd og agareglur 28 . Viðurlög sem siðanefnd getur beitt vegna brota skv . 27 . gr . eru :
1 ) áminning 2 ) útilokun frá þátttöku í starfi HRFÍ að fullu eða í tiltekinn tíma
3 ) útilokun frá dómarastörfum eða öðrum trúnaðarstörfum að fullu eða í tiltekinn tíma
4 ) svipting ræktunarnafns
5 ) útilokun frá rétti til að fá afhent ættbókarskírteini HRFÍ , í tiltekinn tíma eða að fullu , hafi aðili vísvitandi og á sannanlegan hátt gefið rangar upplýsingar til ættbókar HRFÍ , sýnt ótrúmennsku í ræktunarstöfum eða á annan hátt valdið alvarlegum skaða við ræktun viðkomandi hundakyns .
6 ) brottvísun úr félaginu að fullu eða í tiltekinn tíma . Siðanefnd getur beitt fleiri en einu ákvæði og getur jafnframt úrskurðað eftir atvikum að viðurlög geti átt við heimilismenn þess sem brotlegur er . Siðanefnd getur úrskurðað um brot fyrrverandi félagsmanns , hafi brotin átt sér stað í félagstíð hans . HRFÍ er ekki ábyrgt fyrir skaða sem aðili kann að verða fyrir vegna umfjöllunar eða úrskurða siðanefndar .
Siðanefnd er heimilt við ákvörðun viðurlaga að líta til þess hvort félagsmaður eða , eftir atvikum heimilismenn hans , hafi á síðustu þremur árum fyrir uppkvaðningu úrskurðar sætt áminningu eða öðrum viðurlögum .
Viðurlögum verður ekki beitt vegna brota sem áttu sér stað meira en fimm árum áður en kæra berst siðanefnd , skv . 27 . gr .
Sámur 1 . tbl . 43 . árg . maí 2016 · 11
Verður: IV. Stjórn félagsins og framkvæmd stjórnarkjörs Var: IX. Siðanefnd og agareglur 28. 10. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara. Formann skal kjósa sérstaklega til tveggja ára í senn. Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja ára. Árlega skal kjósa einn varamann til tveggja ára fyrir þá stjórnarmenn sem kjörnir eru á sama tíma. Endurkjör er leyfilegt. Sá sem fer með framkvæmdastjórn HRFÍ hefur ekki kjörgengi til stjórnar. Formaður og/eða stjórnarmenn HRFÍ skulu ekki vera á launaskrá hjá félaginu. Viðurlög sem siðanefnd getur beitt vegna brota skv. 27. gr. eru: 1) áminning 2) útilokun frá þátttöku í starfi HRFÍ að fullu eða í tiltekinn tíma 3) útilokun frá dómarastörfum eða öðrum trúnaðarstörfum að fullu eða í tiltekinn tíma 4) svipting ræktunarnafns 5) útilokun frá rétti til að fá afhent ættbókarskírteini HRFÍ, í tiltekinn tíma eða að fullu, hafi aðili vísvitandi og á sannanlegan hátt gefið rangar upplýsingar til ættbókar HRFÍ, sýnt ótrúmennsku í ræktunarstöfum eða á annan hátt valdið alvarlegum skaða við ræktun viðkomandi hundakyns. 6) brottvísun úr félaginu að fullu eða í tiltekinn tíma. Siðanefnd getur beitt fleiri en einu ákvæði og getur jafnframt úrskurðað eftir atvikum að viðurlög geti átt við heimilismenn þess sem brotlegur er. Siðanefnd getur úrskurðað um brot fyrrverandi félagsmanns, hafi brotin átt sér stað í félagstíð hans. HRFÍ er ekki ábyrgt fyrir skaða sem aðili kann að verða fyrir vegna umfjöllunar eða úrskurða siðanefndar. Framboðsfrestur til stjórnarkjörs rennur út 30. mars ár hvert og nöfn frambjóðenda skulu tilkynnt á heimasíðu félagsins 31.mars eða fyrsta virka dag eftir það. Kynning frambjóðenda skal liggja frammi á skrifstofu og heimasíðu félagsins eigi síðar en 10. apríl. Aðalfundur er kjörfundur stjórnarkjörs en kosning utan kjörfundar skal fara fram á skrifstofu félagsins síðustu fimm virka daga fyrir aðalfund í a.m.k. fjórar klukkustundir á hverjum degi. Stjórn félagsins skal eigi síðar en 31. janúar ár hvert skipa þriggja manna kjörstjórn sem annast skal framkvæmd stjórnarkjörs og úrskurða um vafaatriði. Framkvæmdastjóri félagsins er starfsmaður kjörstjórnar. Stjórn félagsins skal, að fengnu áliti kjörstjórnar, gefa út nánari reglur um kjörgögn og fyrirkomulag kosninga og kynna á heimasíðu félagsins eigi síðar en 15. mars ár hvert. Breyting á 28.gr. laga félagsins varðandi viðurlög siðanefndar Varðandi viðurlög siðanefndar er annars vegar lagt til að sett verði ákvæði um ítrekunaráhrif, þ.e. heimilt sé við ákvörðun viðurlaga að líta til áminninga eða annarra viðurlaga sem félagsmaður, eða eftir atvikum heimilismenn hans, hafa sætt síðustu þremur árum fyrir uppkvaðningu úrskurða. Af þessu leiðir að við ákvörðun viðurlaga verður ekki heimilt að láta eldri ákvarðanir um viðurlög hafa áhrif á niðurstöðuna. Hins vegar er lagt til fyrningarákvæði þess efnis að viðurlögum verði ekki beitt vegna brota sem hafa ]\p\\YZ\H[[[H0\[H0p\[霘H\p[Y Z]\\ppYH\[\ZݰpZ[[ZpHpZ[[Y[[+ٞ\[\0[Xx+[ZH\\+ܙZ[\][\+B[\ZZH霝YY\˂\\V p[YY\Y\ p\0[Hp[Y]\Z]YۘHH݋ ˈ܋\NJH0[Z[[ŒH0[[H0]0H0H\HHp[HpH0H[Z[0[XBH0[[H0X\\0휙[HpH0[Hp\0휙[Hp[HpH0H[Z[0[XB Hݚ\[[\YJH0[[H]H[pHY[0\\Z[BK0H[Z[0[XHpHp[KYHp[H\ݚ][H0B[[Y[0]Yp[\\0\[\[0\K[0Y[H0H[\0홝[HpH0H[[0][p[\Y[HpHp[pX[H[Z[˂H\[0[Y[Hp[HpH0H[Z[0[XKp[Y]\Z]Z\H[Z[H0ZݰH]\Y[]0\pY\]Z[Hpp\0]H0]pZ[Z[\Y[0\[BY\\p[Y]\0\p[H\\[B[YX[YH[0]\p0H[Y0p[ˈH\ZH0X\\\pH[Hp[H[p\H\\YۘB[Y[\pH0\Hp[Y\p[Y\Z[Z[p0Zݰ휰[p\YHp0]H[0\šܝ[YXp\pKY\]Z[HZ[Z[\Y[[YBHp\H0[]\0\[H\\\ݘp0\\[Z[[HpH0[Hp\0[Kp\0[H\\ZHZ]YۘHH[H0]H\pYZ\H[[[H0\[H0p\[霘H\p[Y ݋ ˈ܋[]\ K ˈ0\ˈXpH M0 LB