01 2022

Side 7
www . prosjektledelse . org NR . 1 - FEBRUAR 2022
ARTIKKEL

Vil AI overta prosjektlederrollen ? Av Rabiah Baloch

Side 7
ARTIKKEL
Hvordan rigge organisasjonen ?
ARTIKKEL
Møt Tom Andre Kleven Porteføljedirektør , IPMA Nivå A
ARTIKKEL
Prosjektstyringsverktøy Maler og verktøy
Side 4 Side 32 Side 38