פמיניזם בספרות הערבית המודרנית מגמת ערבית בית חינוך רמות ים אפריל 2016

נזאר כבאני

סאמיה עטעוט

זוהור וניסי

סל ערבית

שכבת ים

מהדורת 4/2016

"בית חינוך ניסויי "רמות ים

נוואל א-סעדאוי

שריפה א-שמלאן

לילא בעלבכי