Twój PROspekt 8 / 2019

BEZPŁATNY MAGAZYN | nr 8 / 2019 | ISSN 2632-0444 WWW.TWOJPROSPEKT.COM czytaj on-line [ TEMAT NUMERU ] KLUB DLA POLSKICH BUDOWLAŃCÓW W UK s. 12 Rozmawiamy z Krystianem Drozdowskim, założycielem platformy Clubmit. 4 Ile wytrzy- masz bez swojego dochodu? 14 Powakacyj- ne S.O.S dla skóry JUŻ 15 WRZEŚNIA DRUGA EDYCJA EKO Targi 15 września 2019, Croydon więcej, s. 3