Min Drift & Vedlikehold 1/2024

nr . 01 - 2024 årgang 6
Digitalisering fungerer ikke uten mennesker
Vi skal bli bedre enn World Class
Droner og roboter for vedlikehold av

16 24 strømnettet 40

Heftig vinter gir gode testforhold for autonom snørydding