Twój PROspekt Twój PROspekt nr 10 / 2019

BEZPŁATNY MAGAZYN | nr 10 / 2019 | ISSN 2631-6145 WWW.TWOJPROSPEKT.COM czytaj on-line [ TEMAT NUMERU ] STWORZYŁAM MARKĘ KOMPLEKSOWĄ: GODESSENCE s. 10 Rozmawiamy z Zuzanną Strzelecką - założycielką Godessence 3 Angielski akcent w dorosłym wieku? Czemu nie! 4 Samochód w fir- mie LTD i rozli- czanie kosztów 12 Opłacało się marzyć