Cuvântul lui Dumnezeu despre taina de mântuire a o Cuvântul lui Dumnezeu despre taina de mântuire a o

Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! „Așa este și învierea morților: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestri- căciune;” (1 Cor. 15/42.) * „Aceasta însă zic, fraților: Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dum- nezeu, nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Iată, taină vă spun vouă: Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbița cea de apoi. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghițită de biru- ință. Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău?". Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos!” (1 Cor.15/50-57.) Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! Selecții din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. ... Copiii Mei, mulți judecă templul Meu, mulți nu-i dau nici o importanță templului Meu, dar vor veni, copilul Meu, străinii de departe și vor citi în fața ta că acest templu este al lui Dum- nezeu, căci pe fiecare cărămidă este scris: „Domnul Iisus Hristos“. ... Veniți la Mine, creștinilor! Vino, fiule, la Mine, că Dumnezeu te-a chemat acum și vrea să nu mai ai sfârșit niciodată în calea ta, căci pe Adam când l-am zidit, l-am făcut să nu mai aibă sfârșit în toată calea sa, dar dacă a păcătuit, a murit. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1965 *** Dacă voi reuși cu tine, voi pune acest pământ ca să fie raiul pentru tine; viața cea veș- nică va fi pe el; fii ai Edenului ceresc veți fi. Supuneți-vă voii cerești, fiilor. O, ascultă, Noule Ierusalime! Ce zici, vei merge fără de păcat? Nu greși, tată, ca să pot reuși cu tine, ca să-ți dau în folosință patria creștin-ortodoxă. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 07-01-1966 *** Adevăr vă spun că mulți dintre voi nu veți primi moartea, ci cu trupul veți primi pe Domnul. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 10-03-1971 *** 1