Min Drift & Vedlikehold 5/2020

nr . 05 - 2020 årgang 3

Digitaliseringen øker i norsk industri

Imponerende maskinpark og
Nøkkelen er sertifiserte

08 dyktige medarbeidere 26 medarbeider 32

Vil samle robot kompetanse