אחריות סביבתית | Page 28

‫המרכז לקשרי אקדמיה קהילה‬ ‫דו"ח אחריות‬ ‫סביבתית‬ ‫3102-2102‬ ‫שנה‬ ‫שנה‬ ‫שנה‬ ‫חוויה של מכללה‬ ‫דרישות של אוניברסיטה‬ ‫שנה‬