Digital publication - Page 12

Proveri svoje znanje o Šekspiru i njegovim delima:

1. U kom veku je rodjen Vilijam Šeskpir

2.Gde je rodjen Vilijam Šekspir

3.Koliko dece je ima Vilijam Šeskpir

4.Sa koliko godina se venčao Vilijam Šekspir

5.Navedi najpoznatija dela Vilijama Šekspira.

_________________

6.Šta je Šekspiru bila motivacija da stvori delo 'Romeo i Julija'?

7.Gde se odvija radnja dela 'Romeo i Julija'

8.Kom književnom rodu pripada delo 'Romeo i Julija'?