METALEX Vietnam 2019 Newsletter #1 METALEX Vietnam 2019 Newsletter #1

NEWSLETTER #1 2 0 1 9 Vietnam’s International Exhibition on Machine Tools & Metalworking Solutions for Production Upgrade – 13 th Edition NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ TĂNG TRƯỞNG CÙNG CÁC TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI 10- 2019 12 THU - SAT OCT 09:00 - 17:00 hrs. SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HCMC, Vietnam Co-located with: Welding Vietnam 2019 Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: