Školský časopis DVOJKA

Číslo: 2 Časopis žiakov Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno