Školský časopis DVOJKA

Číslo: 1 Tešíme sa na leto... Kvôli peknému a teplému počasiu. Ale hlavne kvôli prázdninám, ktoré nás čakajú. Časopis ZŠ Pionierska 2, Brezno Strana: 1