Školský časopis DVOJKA

Číslo: 2 ZIMA 2007/2008 Časopis žiakov Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno Strana: 1