Školský časopis DVOJKA

Číslo: 1 Príde zima Padajú listy v záhrade, v lese a každý list nám rozprávku nesie. Jeden o jari, druhý o lete, že prišla jeseň, o tom už viete. Čo príde potom? Hádať môžete. Napadne snehu, zmrzne zem celá, to bude zimná rozprávka biela. Milí naši čitatelia. Prvý štvrťrok je úspešne za nami a veru zažili sme toho dosť. Mnohí ste sa s nami podelili so svojimi zážitkami z výletov, súťaží, akcií, exkurzií ... My Vám ich radi pripome nieme opäť prostred níctvom našich článkov. Veríme, že v nasled ujúcich