Školský časopis DVOJKA

Časopis žiakov Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno 1