Školský časopis DVOJKA

Zažblnkal potôčik, zašumel háj, že z diaľav pribehla voňavá jar. Na prúte ružovom hojdá sa puk, motýle šantia nad kvetmi lúk. Džavotu vtáčeniec plný je les, v úbočí zelenom chystá sa ples. Keď miazgu rozprúdi slnečný jas, zo stebla žitného šibne zas klas. Časopis ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno