Školský časopis DVOJKA

ČASOPIS ZÁKLADNEJ ŠKOLY PIONIERSKA 2 BREZNO LETNÉ ČÍSLO 2005