Školský časopis DVOJKA

Číslo: 1 Časopis ZŠ s MŠ Pionierska 2 , Brezno 2009/2010