Školský časopis DVOJKA

Číslo: 1 Časopis ZŠ s MŠ Pionierska 2,Brezno 2009/2010