Հայ Զինվոր Zin 14-Standart

ÂÆì 14 ( 1261) 3 - 9 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 018 Þ²èÈ ²¼Ü²ìàôð ºë ³ ß Ë ³ ñ Ñ Ç Ñ ³ Û » ñ Ç ó ³ Ù » Ý ³ ý ñ ³ Ý ë Ç ³ ó Ç Ý » Ù « ë ³ Ï ³ Û Ý » ë Ñ å ³ ñ ï » Ù Ç Ù Ð ³ Û ³ ë ï ³ Ý á í » õ » ñ µ » ù ã » Ù Ã ³ ù ó ñ » É ¹ ³ £ Ð Ð ä ² Þ î ä ² Ü à ô Â Ú ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ð à ô Â Ú ² Ü Ð ² Ü ¸ º ê