Հայ Զինվոր 01-2018

ÐÐ äÜ §¼ÆÜàôĦ غ¸Æ²¦ äºî²Î²Ü ÐÆØܲðÎ ÂÆì 1 (1248) 4 - 10 ÐàôÈÆêÆ 2018 ¼àð²Îàâ© úð ²è²æÆÜ ê²ÐزÜÆ úðºÜøÀ ÎÇμ»éïÇñáõÛÃáõÙª ÇÝãå»ë ³é³çݳ·ÍáõÙ §Ð³Û Ù³ñ¹Á å»ïù ¿ ÝÙ³ÝíÇ Ð³ÛÏ Ý³Ñ³å»ïÇݦ