Журнал KIMONO KIMONO #14'2019, Японское кино

Ж У Р Н А Л 現 代 日 本 を 紹 介 す る 雑 誌 О С О В Р Е М Е Н Н О Й Я П О Н И И # 14 2 0 1 9 тема номера Я понское кино гости номера КИЁСИ КУРОСАВА ТАКЭСИ КИТАНО ЙОДЗИ ЯМАМОТО А ЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ К УЛЬТ УРА ❖ ОБЩЕСТВО ❖ СТИЛЬ ❖ ПУ ТЕШЕСТВИЯ ПРЕФЕКТУРА ОСАКА С МАШЕЙ БРИШ спецпроект МАРШРУТ ПО ТОКИО НАКАНО И КОЭНДЗИ 12 +