Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece: TTIP and climate TTIP: μεγάλα κόλπα με εταιρικούς εγκληματίες κατά

TTIP: μεγάλα κόλπα με εταιρικούς εγκληματίες κατά του κλίματος Φέτος το χειμώνα, κυβερνήσεις απ’ όλο τον κόσμο θα συναντηθούν να συζητήσουν θέματα κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια συνάντηση του ΟΗΕ στο Παρίσι ( COP21). Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σημαντικών κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον το 80% των ορυκτών καυσίμων στο έδαφος. Αυτό φυσικά σημαίνει μια τεράστια αλλαγή για την οικονομία, αλλά και για το είδος και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε ενέργεια. Κάτι τέτοιο ωστόσο χρειάζεται ισχυρή δημόσια ηγεσία βασισμένη σε κανόνες που θα επιβληθούν σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στο ήδη υπάρχον ρυπογόνο καθεστώς. Όμως η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ενέχει τον κίνδυνο ν’ ακολουθήσουμε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση στραγγαλίζοντας τη δυνατότητα της απαραίτητης ενεργειακής μετάβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, η ΤΤΙP δηλαδή, δίνει στις εταιρείες εκτεταμένα νέα δικαιώματα που μπορούν να σκοτώσουν εν τη γενέσει οποιαδήποτε υποψήφια λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής- αφού θέτει ως κυρίαρχο στόχο το κέρδος των επιχειρήσεων άσχετα με το όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Νόμοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, όπως για παράδειγμα σχετικά με τις χρηματοδοτικές ροές, την ενεργειακή απόδοση ή αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, θα μπορούν να θεωρηθούν παραβιάσεις της συνθήκης για το ελεύθερο εμπόριο. Άρα οποιοσδήποτε νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορεί ν’ ανατραπεί ή ακόμα και ποτέ να μην ψηφιστεί εάν οι ΗΠΑ και η ΕΕ υπογράψουν την TTIP.