Φίλοι της Φύσης/Ελληνική Αγροτική Παραγωγή & Ασφάλεια Τροφίμων Ελληνική αγροτική παραγωγή και ασφάλεια τροφίμων

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP): Ελληνική αγροτική παραγωγή και ασφάλεια τροφίμων #3 Απρίλιος / April 2016 The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Food safety deregulation. Λίγα λόγια για το 3ο φυλλάδιο Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece εκδίδουν το τρίτο φυλλάδιο που αφορά την Αγροτική Παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων σε σχέση με την TTIP. Το πρώτο φυλλάδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Ελεύθερες από την TTIP CETA Ζώνες, και το δεύτερο φυλλάδιο με θέμα την Εργασία και την TTIP, έπαιξαν τον ενημερωτικό τους ρόλο και συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί μια κινητικότητα σε ειδικούς κοινωνικούς χώρους. Απ’ ότι διαπιστώσαμε η TTIP δεν αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής ή κάποιας αναφοράς κατά τη διάρκεια των πολυήμερων κινητοποιήσεων των αγροτών στη χώρα μας (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016). Το τρίτο φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας, με θέμα την Αγροτική Παραγωγή και τη Διατροφική Ασφάλεια, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας μας. Τα αιτήματα που προβάλλονται από το Παγκόσμιο Κίνημα Αγροτών La Via Campesina (σελίδες 8-9) θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να εμπλουτιστούν με θέματα που αφορούν τους αγρότες της Ελλάδας. Το φυλλάδιο θα ταχυδρομηθεί σε περισσότερους από 1.500 αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, σε όλους τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές (εκτός Χ.Α), στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε όλες τις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο βαθμό που εκτιμήσετε ότι το φυλλάδιο έχει ενδιαφέρον σας προτείνουμε να το προωθήσετε στους φίλους σας και στις επαφές σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.