Πρόγραμμα Λειτουργικῆς Ζωῆς Ἐνορίας (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) Διμηνιαίο πρόγραμμα (Νοεμβριος - Δεκέμβριος 2019)