Ο μηχανισμός διαιτησίας στις εμπορικές συμφωνίες TTIP & CETA

Ο μηχανισμός διαιτησίας στις εμπορικές συμφωνίες TTIP & CETA: Απειλή για τις τοπικές κοινωνίες και τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού #4 Ιούνιος / June 2016 The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Investor State Dispute Settlement, a threat to the local communities and the struggle against gold mining Οι νέες εμπορικές συμφωνίες και το Καθεστώς Διαιτησίας Η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών TTIP και CETA δεν έχει να κάνει με την άρση δασμών για το εμπόριο, ήδη οι δασμοί είναι στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Αυτό που κυρίως κάνουν είναι ότι ενισχύουν το καθεστώς δικαιωμάτων των επενδυτών εξασφαλίζοντας ότι οι επενδυτικές και εμπορικές ροές δεν θα επηρεαστούν από την εισαγωγή κανονισμών και ρυθμίσεων που επιβάλουν τα κράτη ή άλλες αρχές. Το δεύτερο μισό του 2016 αναμένεται η οριστική επικύρωση από το Συμβούλιο και το Κοινο(1) βούλιο της Ευρώπης της CETA , συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά, ενώ μένει να καθοριστεί νομικά αν η συμφωνία είναι μικτή(2) ώστε να απαιτείται έγκριση και από τα εθνικά κοινοβούλια. Η C.E.T.A. όπως και η TTIP(3) μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τον αμφιλεγόμενο μηχανισμό διαιτησίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή - κράτους γνωστό και ως Ι.S.D.S. (Investor State Dispute Settlement).