Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης Τεύχος 11, 13 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και Λοιπών Σύγχρονων Μέσων Έντυπο της Νέας Σμύρνης αριθμός φύλλου 11 13 Δεκεμβρίου2014 * εορ τασ τεύχ τικό ος * πολιτικά τι Δεν Πείθει Η ΑΓΟΡΑ Της Νέας Σμύρνης κοινό Το ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΑΣΚΟ του Εμπορικού Συλλόγου έχουν Καρυοφύλλη Ο Γιώργος Νικάκης και Δημάκης Και Η Αγωγή Του ‘Ο Εντεταλμενοσ Δημοτικοσ Συμβουλοσ Τρυφωνασ Αλυκατωρασ Που Ακομα…ερχεται εορταστι κή