Μοναστήρια και Σκήτες Αγίου Όρους Μοναστήρια και Σκήτες του Αγίου όρους

Μοναστήρια και Σκήτες του Αγίου όρους – Mount Athos Monastery and Skites α/α 1 ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ – Monastery Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ – M. Megistis Lavras Email:[email protected] Tel. Fax 23770-22586 / 23761 / 23754 23770- 23013 23770- 23762 2 Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ – M. Vatopediou Email:[email protected] – www.vatopedi.gr 23770-41488 23778- 88088 23770- 23509 23778- 88082 3 Ι. Μ. ΙΒΗΡΩΝ – M. Iviron Email:[email protected] 23770-23643 / 23644 23770- 23248 4 Ι. Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ – M. Filotheou Email:[email protected] 23770-23256 / 23675 23770- 23674 5 Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – M. Xiropotamou 23770-23251 23770- 23733 6 Ι. Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ – M. Esfigmenou Email:[email protected] – http://esfigmenou.blogspot.gr/ 23770-23796 / 23938 / 23653 7 Ι. Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ – M. Dochiariou 23770-23245 23770- 23245 8 Ι. Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ – M. Karakalou 23770-23225 23770- 23746 9 Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – M. Ag. Pavlou 23770-23250 / 23609 / 23741 23770- 23355 23770- 23905 10 Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – M. Xenofondos Email:[email protected] 23770-23249 / 23632 / 23633 23770- 23631 11 Ι. Μ. ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ – M. Konstamonitou 23770-23228 23770- 23228