Észak és Dél I.

A komáromi egyesületek és polgári társulások rendszertelenül megjeleno e-magazinja 73 évvel ezelőtt volt utoljára közös városi lapja Észak- és Dél-Komáromnak Észak és Dél, az új komáromi (e-)újság Kedves Olvasó! Egy különleges újság első számát látja monitorján. A Komáromi Lapok - 1944. december 16. (51.szám) - volt az utolsó közös városi lap. Szerkesztősége Észak-Komáromban székelt, ottani munkatársi gárdával. A dél-komáromi megjelenésű Új Komárommegyei Hírlap hamarabb megszűnt, 1944. június 24-én jelent meg az utolsó száma. Szerkesztősége a Mussolini u. 23. (Igmándi u.23.) alatt működött, dél-komáromi munkatársakkal. Tehát a szó szoros értelemben nem beszélhetünk közös lapról, csak egy városban megjelenő két városi lapról. 73 évvel később miért gondoljuk, hogy fontos egy közös újság Észak- és Dél-Komáromban? Komárom „egy város két országban”, – ahogy évekkel ezelőtt az Erzsébet híd Fesztivál mottójaként megfogalmaztuk – kisebb szünettel immár 97 éve, az 1920-as trianoni békediktátum óta. Ennyi idő alatt a politika és a gazdaság területén a körülmények olyan eltérőek lettek, hogy sokat számára teljesen érdektelenek, értelmezhetetlenek a másik parton zajló folyamatok. Akkor miért gondoljuk úgy mégis, hogy van értelme egy közös városi újságnak? A kultúránk és a múltunk közös. Ezeken a területeken kompromisszumok nélkül is organikus egészet alkot a két Komárom. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy a gazdasági és a politikai szereplők mellett az egyesületek és polgári társulások is saját médiával rendelkezzenek, külső kötöttségek nélkül mutathassák be tevékenységüket, kezdeményezéseiket, Komáromi egyesületek, csatlakozzatok! Az Észak és Dél alapító szervezetek közössége nyitott. Az e-lap jellegéből adódóan nagyságrendekkel olcsóbb és környezet tudatosabb más médiumoknál, papíralapú társaival ellentétben korlátlanul bővíthető, ezért szellemisége mellett technikailag is adott az érdeklődők számára minden lehetőség a csatlakozásra. Minden résztvevő szervezet két teljes oldalnyi anyagot jelentethet meg az egyesület/szervezet elnökének felelősségére. Az egységes arculat kialakítása és az egységes szerkesztés érdekében az egyesületi, polgári társasági vezetők, vagy az általuk delegált személyek I. évfolyam, 1. szám 2017. április 24. eredményeiket. Talán ilyen módon is fel tudjuk hívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen érdekes, különleges városban élnek. Bízunk abban, hogy e lap segítségével a felnőttekben erősödik, a gyermekekben kialakul a Komárom iránti nagyobb érdeklődés és szeretet, megjelenik a lokálpatriotizmus érzése. Többen kérdezték: miért is Észak és Dél az e-újság címe? Komáromnak már külön szakirodalma van a különböző kori elnevezéseiről, talán a mostaniak is megérnének egy vitát, beszélgetést. Úgy gondoljuk, ha a Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin elnevezés elfogadható volt addig, még nem állt helyre a világ rendje, akkor itt is a leghelyénvalóbb az Észak-Komárom és Dél-Komárom megnevezések használata, melyből következik a cím: Észak és Dél. A kezdeményező Endresz Csoport Kulturális és Szabadidős Egyesülethez alapítóként csatlakozott Észak-Komáromból az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Kárpáti Sport Polgári Társulás, a T(e).Ü(gyed).KÖR Polgári Társulás, a Villa Camarum Polgári Társulás. Dél-Komáromból a Kemence Hagyományőrző Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő Egyesület, a Szőnyi Lovas Sportegyesület, a Komáromi Szakállasok Közhasznú Egyesület, a Szőnyi Alkotókör, a Tolma Baranta Csapata, a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete és az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület. Mindnyájan nagy lelkesedéssel és várakozással kezdünk a munkába. Reméljük, a valós és használható tartalommal sikerül sokak érdeklődését felkeltenünk, még pezsgőbbé tenni a város életét. Fontosnak érezzük, hogy mind több komáromi ismerje meg a város nagyszerű múltját és aktívan vegyen részt a jelen kulturális életében, a jövő formálásában. Ehhez szeretnénk hozzájárulni az újság elindításával. Arlett Tamás elnök, Endresz Csoport alkotta szerkesztőbizottságot hozunk létre, amelynek külsős tagjaként egy nyomdai-grafikai szakember, és egy szerkesztő-újságíró biztosítja a megjelenést. A résztvevő szervezetek vállalják, hogy elektronikus oldalaikon, (WEB, Facebook), valamint általuk használt egyéb elektronikus úton mind szélesebb körben ismertté és elérhetővé teszik az aktuálpolitikai tevékenységet nem folytató e-lapot. Várjuk az újság küldetésével egyetértő, csatlakozni vágyó egyesületek, polgári társulások jelentkezését az [email protected] e-mail címen Szerkesztőbizottság