Équipement aquatique Equipement_aquatique_Catalogue_FR_2017-2018 - Page 42

N AUT I CA L OGOPOGO high sea s WH A LE TA IL OCTO P US BLUE WHALE BODY 360° cré a tu r e s m a r in es 360° FU N - B R ELLA MAGNIF-EYE C YC LON E pe t ite s é c l a b o u s s u r es 40 w w w . w a t e r p l a y . c o m AUCUNE AVENTURE EN HAUTE MER N’ E ST DIGNE DE CE NOM SANS UNE CREATURE MARINE !