ÅsNeBryggan | Page 2

Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. -

Fyrtio år av åboländsk gemenskap

bak bakgrunden

Pargas Nation

grundas

29.11.1977

18.2.1978

1:a evenemanget ordnas: Årsfest

Namnbyte till Åbolands Skärgårds Nation (ÅSNA), medlemskapet öppnas upp för samtliga Åbolänningar (dock ej Åbobor)

13.5.1981

1982

Samarbete med Gotlands Nation inleds

Skärgårdssitzen ordnas för första gången

1984

En upplaga av en medlemstidning utkommer

Krismöte, upplösning av nationen diskuteras

1987

10-års jubileum

1993

Vårbanketten introduceras som ett substitut för årsfest

Stadgeändring; verksamhetsperioden ändras från läsår till kalenderår

1994

1997

20-års jubileum

Nationens första år

Nationen fick en god start och blev med sina 100 medlemmar genast en av de större nationerna vid ÅA. Verksamheten bestod av olika samkväm, idrott, teaterbesök, exkursioner och en årlig årsfest i februari.

80-talet

Nationen lever vidare; den aktiva idrottsverksamheten fortsätter och nya evenemang som Åsneslakten och Skärgårdssitzen introduceras. Intresset för nationsverksamheten sjunker på ett allmänt plan och även ÅSNA drabbas. I medlet av 80-talet är verksamheten så gott som död, men tack vare enskila individer hålls nationen ändå vid liv och ett festligt 10-års jubileum firas. Tioårsjubileet verkar återuppväcka livet i verksamheten, som kommer igång ordentligt till 90-talets början.

90-talet

Intresset för nationen flukturerar mycket; i början och slutet av årtiondet är aktiviteten stor, medan mitten av av nittiotalet igen innebär en flacka. Mycket festliga årsfester ordnas mellan åren 90-92, med fina årsfesttalare som exemplevis minister Enestam, men p.g.a. deltagarbrist förvandlas årsfesten till en vårbankett efter 1993. Åsneslakten försvinner ur repertoaren, men idrottsverksamheten ligger starkt kvar. 20-års jubileumet firas stort, även om Skärgårdsitzen med sina 100 deltagare lockade betydligt större intresse...

Grundandet

Ett gäng pargasbördiga studerande ville skapa en nation för sig, likt NN och ÖN, som kunde fortsätta verksamheten de redan sinsemellan utövade, men mer organiserat. Styrdokumentet bankades igenom på ett ÅAS-möte sent i november 1977 och Pargas Nation var tillkommen.

Skärgårdssitzen

Skärgårdssitzen är vår årfestersättare under “mellanåren” och alltid en succé. Både tidpunkten och menyn har sitt ursprung i Strömmingsmarknaden som dyker upp varje november. Det serveras alltid fisk, och en festlig men öppen stämning garanteras

Åsneslakten

Ur verksamhetsberättelsen 1985-1986: “Program: pulkaåkning, bastu, åsnebyggning, bastu, åsneslaktning, bastu. Minst 15 personer var med och slaktade åsnan”.

Ett traditionellt evenemang på 80- och 90-talet var den s.k. Åsneslakten. Vad dessa slaktfester egentligen innebar är än idag oklart; kanske bästa att lämna till fantasin?