ÅsNeBryggan ÅsNeBryggan nr. 8 | Page 10

n a n r hö s t t s t ko U au k a J a tori Vic pår n e m ng 3 s ikit för ri n a n n I s/Åbo , litet g n u Parga t hemsk ( a 7 9 barn) rata t p <3 at on <3 jep m miljön r o 18 tycke odcatonic träff - r V a m m so Åsna Oskar Ja nsson ”O J” Mirre It naa Armohå lorna Vanlig De e ba o s Tycker o äg hej! m sväggiga starka och lätt , gärna h år sen lite myki my t först s “mjuskis mysis pi pp ÅsNa gu lisintagn elimys” ing 2017 TIDNINGS- UTSKOTTET PRESENTERAR SIG! En sen kväll i underjorden skrevs dessa presentationer ner på ett kladdigt öldrypande papper. Här finner du dem i (nästan) oretucherat tillständ! Frågor som ställdes var vad utskottet vet om denna medlem, favoritdryck samt favorit studieevenemang. öm r t s g n ma E Em år för och st i” m m i ”M det! arn hoitisb KK ? brune drinks int för n r e e t s m , mün va full ll tt a m o tkr o handb å p i s vi ska d ! nt me a snygg t r e l l ning skva Nylän ins största m Akade Veera er/iste ck gin/so Jerker <3 lliz KKs si