Ο ΞΕΝΟΣ - Page 2

2
ΞΕΝΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ
Άνθρωποι , από διάφορα μέρη του κόσμου , αναγκάζονται να μετακινηθούν , να αλλάξουν τόπο κατοικίας γιατί οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα τους δεν είναι καλές .
Το σχολείο είναι ένας χώρος που δέχεται παιδιά , από διάφορες χώρες . Σκοπός του προγράμματος « Ξένος ο άλλος μου εαυτός » ήταν να γνωρίσουν μαθητές άλλους πολιτισμούς . Να αποβάλλουν τυχόν προκαταλήψεις και στερεότυπα . Να αντιληφθούν ότι οι διακρίσεις ., φυλετικές ή άλλες , οδηγούν σε συγκρούσεις και αδικίες , άρα αποτελούν εμπόδιο σε έναν πολιτισμό ειρήνης που είναι το παγκόσμιο ζητούμενο . Να αναπτύξουν συναισθήματα αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού προς όλους , αντιλαμβανόμενοι την αξία κάθε πολιτισμού που είναι διαφορετικός από τον δικό τους και να αποδεχτούν τα ίσα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες .
Ούρδας Ιωάννης Κοκκίνη Ελένη
Σελ . 1
Σελ 2 Σελ 3 . Σελ . 4 Σελ . 5 Σελ 6-7
Σελ . 8-9 Σελ . 10-13 Σελ . 13-15 Σελ . 16-18 Σελ . 19-25
Περιεχόμενα
Μήνυμα υπευθύνων προγράμματος
Εισαγωγή στο θέμα Γενεαλογικό δέντρο Στρατόπεδα προσφύγων Γράμμα στο Δήμαρχο
Μικρασιατική καταστροφή
Φιλιώ Χαϊδεμένου Μαρτυρίες Η Συνέντευξη Η Έρευνα Παρουσίαση βιβλίων