Ο ΞΕΝΟΣ - Page 17

17
ΕΡΕΥΝΑ
Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια έρευνα για να διαπιστώσουμε πια είναι η γνώμη των κατοίκων της περιοχής μας για τους μετανάστες και τους ξένους . Αν γνωρίζουν τα προβλήματά τους και τους λόγους που τους οδήγησαν στην πατρίδα μας . Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο και ξεκινήσαμε την συλλογή των πληροφοριών ρωτώντας τους κατοίκους της γειτονιάς μας .