В света на хората - Page 5

В моя космически справочник пише, че за да отидеш на пазар, трябва да имаш пари. Не се тревожи! Аз съм богата като вълшебник! Може ли да дойдем с вас? Никога досега не съм обикаляла магазини...