В света на хората - Page 3

Аз съм Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото чорапче, любима и единствена дъщеря на Негово величество Ефраим Дългия чорапкрал на остров Корекоредут! Други въпроси? А кой е онзи там с опашката, дето се крие зад гърба ти? Това пък откъде го измисли?! Кой ти каза, че се крия?! Господин Нилсон не се крие от никого!