В света на хората - Page 13

В твоя свят различни хора вършат различни неща... Да, всеки тук си има професия. А каква е твоята професия? Ама вие откъде падате?! Не виждате ли, че съм още дете?!