В света на хората - Page 9

Е, понякога съм голям чистник! Преди да ме повикате се бях хванал за главата... Да, чудя се понякога как успяваш да намериш нещо в тази бъркотия... Помогни на Дребосъчето да открие кой предмет къде се намира в стаята на Карлсон, като му поставиш номер.