В света на хората - Page 5

Гледай ти!Говореща книга! Мяу! Лен, можеш ли да ми кажеш какво означава тази дума? Това не влиза в моите компетенции! Нашият храбрец май се уплаши?!