В света на хората - Page 3

Каква красива планета! Не е голяма, но има излъчване! Това е Земята, нали? Да, тук така я наричат. Тогава да се залавяме за работа!