В света на хората - Page 19

Решете задачите и попълнете буквите в кутийките. Колко думи могат да се образуват с тези букви? 3+5 С М 2+4 5–4 А О П 7+2 У 10 – 5 2 Д 2 4+3 К Д И 6–4 7 8 9 9–6 1 2 3 4 5 6 Легенда: А – автомивка; М – магазин; С – сладкарница; О – офиси; П – парк; У – училище; Д – детска градина; К – книжарница; И – играчки.