В света на хората - Page 14

Това е моето училище. Това сигурно е класната стая... Дали ще ме пуснат да поогледам?