В света на хората - Page 13

За теб разбрахме какво означава домашна работа... Да, да си оправиш бъркотията в стаята... Но каква е домашната работа на Дребосъчето? За да ви обясня всичко, трябва да започна отначало. Ние ходим на училище всеки ден, освен в събота и неделя. Там учим по учебници. Имаме учители, които ни преподават в клас уроците, проверяват дали сме разбрали, пишат ни оценки. Всеки ден по всеки важен предмет ни дават работа за вкъщи. Така и вкъщи се упражняваме и научаваме по-добре материла.